Πώς εμφανίζω το σύμβολο του Ευρώ (€) στα Windows;

Για να εμφανίσετε το σύμβολο του Ευρώ στα Windows θα πρέπει αρχικά το πληκτρολόγιό σας να είναι στην ελληνική γλώσσα. Στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το δεξί alt και πίεστε το ε. Φροντίστε, για κάθε ενδεχόμενο, να μην είναι ενεργοποιημένο το CAPS LOCK (το πλήκτρο για τα κεφαλαία).